top of page

I 2012 gik indsamlingen til Grøndland

 

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten

 

Barn til barn, Århus Produktionsskoles velgørende organisation, har i år valgt at støtte børn i Grønland.

Vi støtter socialt udsatte børn og unge i Grønland mellem 3 og 17 år, der er tilknyttet Børne- og Ungehuset Mælkebøtten i Nuuk. 
Mælkebøtten, arbejder for at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge i Nuuk og for at forebygge yderligere omsorgssvigt.

 

Mælkebøtten er både et kreativt aktivitetscenter og et krisecenter for børn, og hensigten er at være med til at bryde den negative sociale og den negative psykologiske arv ved at hjælpe omsorgssvigtede børn og unge til et bedre og stabilt liv. På længere sigt håber Mælkebøttens forstander Kirsten Ørgaard, at indsatsen kan være med til at nedbringe antallet af anbringelser udenfor hjemmet. Men Mælkebøtten er også et hus, hvor der er plads til kreativitet, livsudfoldelse, stillestunder og eftertænksomhed, og hvor også ressourcestærke børn er velkomne.

Check

Check

bottom of page